Om projektet

Om projektet

Projektet Minnovation Lab är den första processutvecklande fasen i utvecklingen av en helt ny typ av innovationsverksamhet i Österbotten och i Norden.

Syftet

Syftet med projektet är att konceptutveckla en digital arena där Innovationsverksamheten står i centrum och där projektet söker svar på näringslivets och närsamhällets verkliga innovationsproblem, samtidigt som den är en ämnesöverskridande lärmiljö.

Målsättning för projektet är att

- ge näringslivet nya perspektiv i sin innovationsverksamhet

- utveckla nya processer för att identifiera och formulera innovationsutmaningar i företag

- dra nytta av den pedagogiska utveckling som sker i skolorna tack vara den nya läroplanen

Målgrupp

Projektet har två målgrupper. Lokala och globala företag, organisationer samt den offentliga sektorn är den primära målgruppen, samtidig som regionens skolor och de involverade lärarna och eleverna är en  annan avgörande målgrupp i projektet.