Projektista

Minnovation Lab -hanke on uudenlaisen innovaatiotoiminnan ensimmäinen prosessinkehittämisen-vaihe Pohjanmaalla ja Pohjoismaissa.

Tarkoitus

Hankkeen tarkoitus on kehittää digitaalinen areena, jonka keskipisteenä on innovaatio ja joka etsii ratkaisuja elinkeinoelämän ja lähiyhteiskunnan todellisiin innovaatiopulmiin, samalla kun hanke toimii rajoja ylittävänä oppimisympäristönä.

Hankkeen tavoitteet ovat

- antaa elinkeinoelämälle uusia näkökulmia innovaatiotoiminnassaan

- kehittää uusia prosesseja yritysten innovatiivisten haasteiden tunnistamiseksi ja muotoilemiseksi

- hyödyntää pedagogista kehitystä joka tapahtuu kouluissa uuden opetussuunnitelman ansiosta

Kohderyhmä

Hankkeessa on kaksi kohderyhmää. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat paikalliset ja globaalit yritykset, organisaatiot ja julkinen sektori. Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat alueen koulut ja mukana olevat opettajat ja opiskelijat.